Mali rječnik tiskarskih pojmova
Hrvoje KneževićDesign team lead
Dizajnerima koji se po prvi puta susreću s izradom ambalaže ili kompleksnijih papirnih materijala ne standardnog oblika pojavljuju se mnoga pitanja na koja teško dobivaju odgovor ukoliko nemaju insidera u tiskarskoj industriji.

Štanca, kliše, kontracajhna, overprint, rezne linije, big - sve riječi se čine nepoznate i kao da ne pripadaju našoj industriji, no zapravo su vrlo bitne i jedne od najvažnijih kada je u pitanju dizajn i izrada ambalaže te bi ih svaki dizajner koji se bavi time trebao znati. Krenimo redom:

 

Priprema za tisak/print:

Priprema za tisak je glavni dokument po kojemu se izrađuje vaš projekt. Ona sadržava dizajn koji je potrebno aplicirati na materijal, kao i sve ostale smjernice za izradu vašeg proizvoda: oblik rezanja papira, slaganja ambalaže, presavijanja, dodatne obrade i sl. Većina tiskara ima svoj interni dokument po kojem trebate pripremiti svoj dokument i u njemu je sažeto kako trebate pripremiti dokument za tisak. Ukoliko dokument ne postoji, savjet je svakako kontaktirati odgovornu osobu u tiskari i s njom proći sve nejasnoće i brige oko pripreme za tisak.

 

Napust / Bleed

Zbog procesa rezanja potrebno je osigurati dodatan prostor koji služi kao osiguranje da će vaš tisak biti bez bijelog ruba u dokumentu, što se postiže dodavanjem napusta, odnosno bleeda. Napust je zapravo dodatan prostor oko dokumenta u kojemu će se naći vaša pozadina ili pozadinski grafički elementi, te je on u pravilu 3 mm.

 

Štanca / Linija reza / Cut line / Cajhne

Štanca je poseban alat koji služi za izrezivanje papira, kartona ili drugog materijala. U tiskarskom žargonu riječ štanca se također koristi kao linija reza, odnosno cut line te podrazumijeva željeni oblik materijala.

 

Ricanje

Nakon što smo naučili što je štancanje, vrijeme je za ricanje. Ricanje je sličan postupak kao štancanje ali je usko vezan za izradu naljepnica. Za razliku od štancanja gdje se konačan materijal reže na određeni oblik, ricanjem se na određeni oblik reže naljepnica. Ricanje služi za zarezivanje samoljepljivog papira po konturama naljepnice gdje podloga ostaje cjelovita, a naljepnica biva izrezana na željeni oblik.

 

Falcanje

Falcanje je zapravo strojno savijanje papira na određeni format.

 

Biganje

Biganje papira bi se najjednostavnije moglo objasniti kao savijanje papira. Ono što biganje razlikuje od običnog savijanja je to što se biganjem na površini papira izrađuje žlijeb, te se na taj način dobiva uredno i kvalitetno savijanje bez pucanja papira. Biganje je karakteristično za veće gramaže, odnosno debljine papira, koji bi običnim savijanjem popucali.

 

Perforiranje

Perforiranje je postupak djelomičnog izrezivanje papira uzduž linije. Perforiranje se najčešće može vidjeti na ulaznicama, kuponima ili drugim sličnim materijalima gdje je cilj lako razdvajanje jednog dijela materijala koji je omeđen perforiranim linijama ili kombinacijom rubova i perforacije.

 

Blindruck / Slijepi tisak / Reljefni tisak

Slijepi tisak je tehnika pri kojoj se na papiru dobiva udubljenje ili izbočenje sa ciljem naglašavanja određenih elemenata dizajna. Veličina izbočenja ovisi o vrsti i debljini materijala te je ono izraženije ukoliko je materijal deblji i mekši.

 

Klišej

Klišej je posebno izrađena fleksibilna ploča koja ovisno o vrsti tiska na sebi ima izdignute ili udubljene elemente. Pomoću njega otisak se direktno prenosi na materijal koji je predviđen za štampu. Laički, klišej bi se mogao usporediti s linorezom, gdje jedna fleksibilna ploča služi za izradu više istovjetnih otisaka.

 

Nakon što ste naučili neke tiskarske pojmove i njihove istoznačnice, za još bolje razumijevanje procesa tiska i tehnika, koje vaš dizajn mogu učiniti atraktivnijim i boljim, preporučujem izvrstan YouTube kanal Jukebox Print na kojem možete saznati što se to sve radi kako bi se vaše dizajnerske ideje ostvarile.

Prisluškuju li nas mobilni uređaji?
Ivana IvičićPerformance Management team lead
1 2 3 4
© 2022 Reroot agency
crossmenu