Politika privatnosti

Politika privatnosti

ReRoot d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zaštita osobnih podataka - općenito

ReRoot d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima ReRoot d.o.o. pristupi putem kontakt formulara odnosno putem pojedinih usluga ReRoot d.o.o., a posredstvom kojih je ReRoot d.o.o. omogućen pristup osobnim podacima.

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo radi

- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
- naše interne statističke obrade podataka
- poboljšanja korisničkog iskustva na web stranici
ReRoot d.o.o. jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe. Ustupanjem svojih osobnih podataka kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da Vam se ReRoot može obratiti u navedene svrhe. U slučaju da ne želite da ReRoot kontaktira s Vama, dužni ste o tome izričito pisanim putem izvijestiti ReRoot.


Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):
- Ime i prezime
- Email adresa
- ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo. Zaštita privatnosti Vaših podataka trajna je, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga, podaci se više ne koriste od strane ReRoot d.o.o.

Sadržaj politike privatnosti

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. ReRoot d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Sadržaj politike privatnosti

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. ReRoot d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima propisanima važećim zakonom.


Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo tako da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.) Zapisi o posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.

Upotreba kolačića

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših web stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi „kolačiće.“ Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. „Kolačići“ se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. „Kolačići“ koje naš web poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno, onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe „kolačića“, ako je Vaš web preglednik tako podešen. „Kolačići“ ne čitaju podatke s Vaših diskova niti podatke koji sadrže „kolačiće“ drugih poslužitelja zapisanih na Vašem disku.

Elektronska pošta

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Traženje određenih osobnih podataka

ReRoot d.o.o. ne može davati osobne podatke drugim korisnicima ( trećim osobama ) bez Vaše suglasnosti i, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti tih korisnika temeljem čl. 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka djece

U neposrednoj komunikaciji s djecom preko Interneta, uviđamo jedinstvene probleme koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše Internet stranice koje bi mogle privući djecu, i eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju mi: NE prikupljamo, NE koristimo i NE otkrivamo podatke pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko Interneta, osim u slučaju promidžbenih igara na Internetu.

Takvi podaci za kontaktiranje preko Interneta koriste se, bez dopuštenja roditelja ili zakonskog zastupnika, samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene; NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja ili zakonskog zastupnika ; NE omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja ili zakonskog zastupnika, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti.

Kao roditelj ili zakonski zastupnik uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu.

Osim navedenog, ReRoot d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Kontrola podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim starim podacima.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i ReRoot d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od Vaše strane ili od strane ReRoot d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web lokacije.

ReRoot d.o.o. Računalno programiranje

Sjedište: Ribarska 4, 31000 Osijek

Sud: Trgovački sud u Osijeku

Direktor: Ivan Škojo

OIB: 53340601457

MB: 04856325

Temeljni kapital: 20.000,00 uplaćen u cijelosti

Banka: Zagrebačka banka d.d. (ZABA)

Broj računa: HR8623600001102666789

© 2022 Reroot agency
cross