Društvene mreže

Mlinar
strategija | kreativa | produkcija (online & offline) kampanje | community
Vođenje Facebook, Instagram i TikTok profila.
Izrada kompletnog brandinga.
Pokretanje i vođenje prvog korporativnog profila na TikToku.
OFFLINE AKTIVNOSTI: izrada promotivnih materijala, sudjelovanje u razvoju novih proizvoda i usluga, kreativna strategija za evente, OOH, izrada TVC-a, kreiranje materijala za brandiranje poslovnica.
Vođenje Facebook, Instagram i TikTok profila.
Izrada kompletnog brandinga.
Pokretanje i vođenje prvog korporativnog profila na TikToku.
OFFLINE AKTIVNOSTI: izrada promotivnih materijala, sudjelovanje u razvoju novih proizvoda i usluga, kreativna strategija za evente, OOH, izrada TVC-a, kreiranje materijala za brandiranje poslovnica.
Rezultati:
Najbolji projekti Balcannesa 2020 Balcannes Top 25
Cross Media Integration Campaign - 2020 MIXX Final
50+ MIL Impresija na plakate
Retail Park
Shopping u Parku
Mlinar
Tiktok
1 2 3 38
© 2022 Reroot agency
crossmenu