Jana Green

Jana
strategija | kreativa | produkcija | community | AR filter
Kreativa
Janinu kampanju simboličnog naziva “800” prenijeli smo na društvene mreže - Facebook i Instagram. Do izražaja je posebno došao Instagram na kojemu smo publici, kroz nesvakidašnji grid, prenosili poruku o dubini Janinog izvora i njenim benefitima. Instagram filter kojeg smo osmislili i izradili za ovu kampanju prvi je gameficirani filter u Hrvatskoj.
Instagram filter kojeg smo osmislili i izradili za ovu kampanju prvi je gameficirani filter u Hrvatskoj.
Rezultati:
Influencer marketing kampanjom dosegnuli smo 465.000 korisnika.
Dugoročno surađujemo više od 4 godine.
© 2022 Reroot agency
crossmenu